Samenwerking tussen V.V. A.S.V.B en V.V. Wedde beëindigd

Online winkelen via sponsorkliks

samenwerking asvb en wedde

Samenwerking jeugd ASVB en Wedde stopt

Na een jarenlange samenwerking tussen de voetbalverenigingen v.v. A.S.V.B. en v.v. Wedde is er besloten om niet samen verder te gaan.

Vanaf het nieuwe seizoen zullen beide verenigingen hun eigen jeugdafdeling weer aan moeten sturen.

Het blijkt toch lastig om verenigingen die enorm van cultuur verschillen te laten samenwerken met betrekking tot de jeugd. Eerder zagen we al samenwerkingen als v.v. Reiderland en S.J.O. W.V.C. stuk lopen. Zo nu dus ook die tussen de voetbalverenigingen uit Blijham en Wedde.

Er bleek te weinig draagvlak en onderling vertrouwen te zijn om met elkaar verder te kunnen. Daarnaast bleken de cultuurverschillen die er altijd al waren tussen beide verenigingen groter te worden, waardoor het steeds lastiger werd om een gedegen jeugdafdeling te kunnen continueren. De harmonisatie bleef achter en werd bemoeilijkt doordat er afspraken niet nagekomen werden. Zo is er een onwerkbare situatie ontstaan.

Dit besluit zal voor beide verenigingen verregaande gevolgen hebben. Er zal hard worden gewerkt om jeugdvoetbal in deze regio van Westerwolde voort te kunnen zetten. Daar waar je elkaar in moeilijke tijden nodig hebt, blijkt soms dat het toch beter is om alleen verder te gaan. Er is met veel ziel en zaligheid gewerkt, menig vrijwilliger heeft zich kranig ingezet om de samenwerking tot een succes te maken. Dit regelmatig met bloed, zweet en tranen.

Uit een nieuwe situatie komen soms weer nieuwe initaitieven. Ondanks dit rigoureuze besluit zal er een beroep gedaan moeten worden op de creativiteit en flexibiliteit van beide besturen. Ook in deze tijd van beperkingen in het voetbal komen goede initiatieven los. Een mooi voorbeeld hiervan is de Voetbalschool Oost-Groningen van dhr. Jordin Louwes. Dit geeft blijk van het feit dat voetbal blijft leven in de bewuste regio.

samenwerking asvb en weddeZo blijven er ook kansen voor de verenigingen in Blijham en Wedde.

Volg ASVB ook op social media