Bus naar Lac Frisia

Online winkelen via sponsorkliks

Ook nu rijdt er een bus naar Leeuwarden voor de wedstrijd LAC Frisia 1883 1 – ASVB 1.

Opgave bij W. Sagel, tel. 06 – 48721197.

Volg ASVB ook op social media