Lid worden van ASVB? Vul dan onderstaande formulier in of bel 1 van de bestuursleden en maak je wens om lid te worden bij het bestuur bekend. Ook kun je naar de kantine op het sportpark komen, daar is altijd wel een bestuurslid of vrijwilliger aanwezig die je verder kan helpen.

Het betreft:
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geb. datum
Geb. plaats
Nationaliteit
Nummer ID-kaart/ Paspoort / Rijbewijs
Straatnaam + Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Heeft u aan uw financiële- en overige verplichtingen bij uw oude vereniging voldaan?
Heeft u de afgelopen 3 jaar een bindende competitie- of bekerwedstrijd gespeeld voor een andere voetbalvereniging?
Indien ja, dan dient een overschrijvingsformulier te worden ingevuld en de ledenmutatiekaart en spelerspas te worden ingeleverd
Welke vereniging betreft het?
Heeft u een pasfoto ingeleverd?
In de algemene ledenvergadering van het seizoen 2010 - 2011 is ingestemd met een jaarlijkse verhoging van de contributie met de door het CBS berekende prijsindex voor de gezinsconsumptie
Hierbij verleen ik toestemming aan de v.v. A.S.V.B om de jaarlijkse contributie, inclusief bondscontributie, de bijdrage van het kledingfonds (indien van toepassing) en de door de KNVB opgelegde boetes op de volgende wijze van mijn bankrekening af te schrijven:
*Indien u niet akkoord gaat met de afschrijving, heeft u 30 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken
* Indien door welke omstandigheden dan ook de contributie niet geïnd kan worden, zult u een factuur van de penningmeester ontvangen welke per factuur wordt verhoogd met 10,- euro administratiekosten! De door de KNVB opgelegde boetes kunnen alleen per incasso worden betaald. Vul daarom onderstaande gegevens in.
Naam rekeninghouder
IBAN nummer
Plaats
Datum
Wij willen graag van u weten of u beschikbaar bent voor één of meerdere van onderstaande functies of taken:
Beschikbaar voor
Volg ASVB ook op social media

Even bij Lidl kijken?